Моделът
PERMA

Какво е PERMA?

В тази статия ще разгледаме модела PERMA на известния психолог Мартин Селигман, който е създател на съвременната позитивна психология. Този модел ни помага да се замислим какво трябва да правим, за да процъфтяваме – и в резултат да бъдем наистина щастливи!
Бинка Иванова
Бинка Иванова
5 мин.

Кои са P, E, R, M и А и как те са свързани с благоденствието?

PERMA е съкращение на петте основни елемента, които трябва да са налице, за да изпитваме трайно благополучие. Те са:

Положителна емоция (P)

За да изпитваме благополучие, се нуждаем от положителни емоции в живота си. Всяка положителна емоция, като например спокойствие, благодарност, удовлетворение, удоволствие, вдъхновение, надежда, любопитство или любов, попада в тази категория – а посланието е, че е наистина важно да се наслаждавате на себе си тук и сега, стига да са налице другите елементи на PERMA.

Ангажираност (E)

Когато сме истински ангажирани в дадена ситуация, задача или проект, изпитваме състояние на поток: времето сякаш спира, губим усещането си за себе си и се концентрираме интензивно върху настоящето. Това усещане е много хубаво!

Положителни взаимоотношения (R)

Като хора ние сме „социални същества“ и добрите взаимоотношения са в основата на нашето благополучие.

Смисъл (M)

Смисълът обикновено се крие в това, че служим на кауза, която е по-голяма от нас.

Постижение (А)

Много от нас се стремят да се усъвършенстват по някакъв начин, независимо дали се опитват да овладеят някакво умение, да постигнат важна цел или да победят в някакво съзтезание..

Как да приложа модела PERMA?

Положителни емоции
Въпреки че не можем да бъдем щастливи през цялото време, трябва да се уверим, че достатъчно често изпитваме положителни емоции. Нека да започнем с кариерата си. Например получаваме ли възможност да използваме своите таланти и силни страни в настоящата си роля? После можем да продължим с хората, събитията, нещата които ви носят удоволствие – въобще да направим дисекция на сегашния си професионален, социален и личен живот и да намерим своите „извори на щастие“.
Ангажираност
Можем да увеличим ангажираността си в работата, като първо сведем до минимум разсейващите фактори и подобрим своята концентрация. След това, доколкото можем, нека се фокусираме върху проекти, които представляват интересно предизвикателство за нас и ни носят удовлетвореност. Можеш да се включиш в обучението за управление на време на agify.me, която ще ти помогне за това. След това трябва да обърнем внимание на интересите си. Много от нас оставят това важно лично време да ни се изплъзне, особено когато сме стресирани или претоварени с работа. Опитай се да отделяш достатъчно време за дейности, които те карат да се чувствате щастлив и ангажиран.
Положителни взаимоотношения
Те могат да бъдат с всеки: семейство, приятели, съседи или колеги. Вероятно повечето от нас прекарваме по-голямата част от будните си часове на работа, така че е много важно да изградим добри взаимоотношения на работното място. След това трябва да обърнем внимание и на отношенията в личния ни живот – в никакъв случай не трябва да забравяме за тях.
Значение
Чувстваш ли, че животът и работата ти имат смисъл? Тоест, чувстваш ли, че си свързан по някакъв начин с кауза, по-голяма от теб самия? Намирането на смисъл в работата е важно за цялостното ни усещане за благополучие. Също в валидно и за намирането на смисъл в личния си живот – някои дейности, като прекарване на време със семейството, доброволческа дейност или извършване на добрини, могат наистина да подобрят усещането ни за смисъл на живота.
Постижение
Постиженията може би са най-сложните елементи на модела PERMA, просто защото е много лесно да се стигне твърде далеч и да се прекали. Например в много общества постиженията се ценят високо и ако не сме заети, може да изглежда, че не отговаряме на очакванията и не живеем пълноценно. Ако обаче непрекъснато се насилваме, лесно можем да „прегреем“ в преследване на следващото постижение.

Възможно ли е благоденствие без самочувствие?

Често благоденствието е свързано и начина, по който се възприемаме. Проверете дали нямате проблеми със самооценкатата с Колелото на самочувствието!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂