Профил за управление на
екипи на Margerison-McCann

Профил за управление на екипи на Маргерисън-Маккан

Сблъсквали ли сте се с този проблем – в екипа си имате страхотни специалисти, но те не успяват да постигнат желаните от вас резултати? Професионалните им умения са безспорни, но имат неразбирателства помежду си, не са координирани добре, на моменти представянето им е слабо, комуникацията е лоша. Проблемът се среща често, нарича се небалансиран екип, и се решава сравнително лесно. Използвайте профила за управление на екипи на д-р Чарлз Маргерисън и д-р Дик Маккан, за да определите кой член на екипа в какво е добър, извън професионалните си умения – планиране, взимане на решения, проверка на факти, etc.
Иванка Могилска
Иванка Могилска
6 мин.

Какво представлява профилът за управление
на екипи на Маргерисън-Маккан?

Това е психометричен инструмент, който мениджърите използват вече повече от 20 години, за да определят как всеки един член на екипа предпочита да : се свързва с другите, събира и използва информация, взима решения, организира себе си и другите. Все неща, които се преценяват доста по-трудно от нивото на професионалните умения на служителите.
Какво показват профилите?
Показват силните страни, предпочитанията за общуване, организация, действие и взимане на решения на всеки един от членовете на екипа. Дават ориентировъчна представа какъв тип индивидуален и екипен играч е той. Това помага на мениджърите да разпределят задачите така, че да използват максимално силните и слабите страни на всеки служител и да създадат балансиран и мотивиран екип. Според Маргерисън и Маккан, когато хората правят с лекота неща, които им харесват, те имат по-силна мотивация. А това повишава ефективността на екипа.

Кои са 8те предпочитани роли според
колелото на Маргерисън и Маккан?

Мениджърите или специалистите по човешки ресурси задават на всеки в екипа 60 въпроса. На база на отговорите му го профилират в 1 от 8те роли, събрани от Маргерисън и Маккан в колелото за управление на екипи.
Докладчик-съветник (Reporter-adviser).
Той действа спокойно и решително, едва когато разполага с достатъчно информация. Ако го притискате да е по-бърз, по-скоро блокира. Адаптира се лесно, помага на колегите си и е толерантен.
Автор-новатор (Creator-innovator).
Добър планьор с богато въображение. Чувства се в свои води, когато изпълнява задачи, свързани с изследване, експериментиране, проява на творчество. Сложните ситуации не го плашат, дори напротив.
Изследовател-популяризатор (Explorer-promoter).
Дайте му разнообразие. Той се отегчава лесно, но когато среща предизвикателства и новости е склонен да бъде активен. Общува с лекота, умее да влияе на околните и да представя идеите си въздействащо и убедително.
Оценител-разработчик (Assessor-developer).
Това е човекът, който генерира нови идеи, възприема лесно чуждите нови идеи и ги тества с удоволствие. Аналитичен и обективен.
Подтикващ-организиращ (Thruster-organizer).
Той взима решения бързо и винаги гони резултати. Интересно му и умее да създава системи от процедури и процеси, необходими за реализирането на нови идеи. Отличен организатор.
Приключващ-изпълнител (Concluder-producer).
Той е майстор на графиците, плановете и процедурите. Обича да ги съставя и да ги спазва. Промените го карат да се чувства некомфортно. Предпочита стабилна, предвидима среда и е незаменим в производството.
Контрольор-инспектор (Controller-inspector).
Не е особено общителен и едва ли сам ще инициира разговор, но е изключително внимателен и старателен. Той е човекът, който следи за изпълнението на всички норми и правила и свежда грешките в работата до минимум.
Гарант-стабилизатор (Upholder-maintainers).
Доста консервативен, лоялен, загрижен за останалите членове на екипа, с изострено чувство за справедливост и много висок морал. Той не е особено инициативен, чувства се най-добре, когато няма изненади и следва с удоволствие установените правила. Работи ефективно, но не е добра идея да го поставяте на лидерска позиция.

В центъра на колелото е ролята на свързващия (Linker). Основната отговорност за изпълнението ѝ се носи от ръководителя, но в нея трябва да влиза и всеки друг член на екипа.

Кога да използвате профила за управление
на екипа Маргерисън и Маккан?

Определянето на ролите с инструмента на Маргерисън и Маккан може да се прилага с упех при работа и на живо, и онлайн. Подходящо време за това е:
Преди да раздадете задачите по нов проект.
Когато разширявате екипа си и трябва да опознаете способностите на новите хора в него.
Ако в екипа възникват често недоразумения и конфликти.
Когато искате да изградите стабилни работни взаимоотношения и ефективен екип, да намалите текучеството и да повишите производителността и личната удовлетвореност на всеки служител.

Това е само един от начините да повишите ефективността на екипа си и да задържите професионалистите в него. Ако имате нужда да обогатите и развиете уменията си като ръководител, заложете на цялостно обучение по управление на хора.

Все още се чудите дали хората са на „правилното“ място?

Проверете това с Радара на съответствието!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂