Четирите типа култура на
организацията на Handy

Четирите типа култура на организацията на Handy

За да постигнете максимално ефективен работен процес, да сведете текучеството до минимум и да имате лоялни, ангажирани служители и сплотен екип, трябва да сте наясно с това какъв тип е културата на вашата организация. Преценете наистина ли тя е най-подходящата, или е по-добре бавно да започнете да я променяте. Изяснете си в каква посока трябва да е промяната. Абстрактно ли ви звучи? Запознайте се с четирите типа организационна култура според Чарлз Хенди, научете коя за какъв тип организация е подходяща и ще ви е по-лесно да оцените културата на вашата организация, да я промените или да я развивате.
Иванка Могилска
Иванка Могилска
8 мин.

Какво представляват четирите типа култура на организацията на Хенди?

Организационната култура се основава на ценности, вярвания и общи очаквания. Тя е различна според структурата на организацията, бранша, основателите на фирмата и техните разбирания за управление.

Чарлз Хенди е професор в London Business School. Той дефинира четири типа организационна култура и ги описва в книгата си „Боговете на управлението“ (1978). Всеки тип носи името на гръцки бог и има свои ценности и персони. С тяхна помощ преценявате каква е културата на вашата организация в момента и получавате насоки как да я промените, за да подобрите производителността, морала и ефективността на екипа си.

Имайте предвид, че обикновено най-успешни са тези организации, които балансират между четирите типа култури и акцентират на всяка една в конкретна ситуация.

Култура на властта: Зевс

Този тип организационна култура се основава на сила, връзки и уважение. Властта обикновено е централизирана в ръцете на един човек. Екипите вземат решения и работят според това, което той иска от тях.

В организации с наложена културата на властта работят най-често изключително лоялни и отлично стиковани служители. При този модел взаимоотношенията имат по-голямо значение от аргументите и идеите. Ако искате да прокарате нещо свое, трябва да имате подкрепата на най-близките до управляващия организацията.

Този модел работи добре, ако сега започвате бизнеса си или ако трябва да преведете компанията си през период на сътресения и кризи, в които се очаква да сте гъвкави и да реагирате бързо на всякакви външни промени. Ще започне да ви създава проблеми, ако настоявате да се придържате към него, когато бизнесът ви се разраства и към екипа ви се присъединяват повече хора.

За да приведете организацията си в съответствие с културата на властта, работете върху изграждането на доверие с вашите колеги и екип. Доверието е в основата на този модел. Без него няма да имате успех.

Култура на ролята: Аполон

Този тип култура се основава на ясно определените роли и отговорности на отделните служители. Характерен е за големите, йерархични и бюрократични организации. При него водещи са стабилността, ефективността и предсказуемостта. Индивидуалните нужди са на второ място.

Културата на ролята е подходяща за спокойни периоди, в които не се изисква да реагирате на бързи промени. Тя работи отлично за индустрии и ситуации, в които е важно членовете на екипа да следват твърди правила, политики и процедури. Добре е да я прилагате, когато имате проблеми с безопасността и качеството или ако искате да повишите ефективността на работния процес.

Ако искате да я имплементирате във вашата организация, направете длъжностна характеристика на всеки член на екипа. Нека да я прочете. Обсъдете я, ако е необходимо. Важно е всеки да разбира каква е ролята му, за какво служат правилата и защо трябва да ги спазва. Опитът показва, че когато служителите осъзнават каква е целта на правилата и процедурите, те са много по-склонни да ги следват.

Ако разпознавате този тип култура във вашата организация и искате да го замените с друг, първо ще трябва да работите с екипа си за преодоляване на съпротивата му към промените.

Култура на задачата: Атина

Този тип култура се основава на представянето на служителите. При него е важно какви са резултатите. Цени се и се награждава опитът, талантът, креативността, способността за решаване на проблеми. Търсят се хора, които могат да поемат отговорност и да взимат решения сами.

Културата на задачата е особено ефективна при бизнеси, в които се работи на проектен принцип или в сфери, в които решаването на проблеми е основна цел. Например при изследвания и разработки, консултантска дейност, маркетинг и реклама. Дава много добри резултати и когато бизнесът ви се разширява или е в процес на разработка на нови продукти и услуги. Служителите, работещи в такава културна среда, се отличават с високо ниво на ангажираност и ентусиазъм.

Ако искате да интегрирате култура на задачите във вашата организация, уверете се, че имате правилните хора за всяка една задача. За целта използвайте профила за управление на екипи на Маргерисън-Маккан. Насърчавайте всеки член на екипа да развива експертни умения и опит в своята сфера. Подпомагайте служителите си с обучения, образователни материали, планирайте заедно обучения за изграждане на нови умения. Създайте условия за разговори и обмен на идеи.

Култура на личността: Дионис

В първите три модела хората са подчинени на организацията – те са там, за да ѝ помогнат да постигне целите си. При културата на личността организацията съществува, за да помогне на хората да постигат целите си. Тя е базирана изцяло на таланта, професионалните умения и личната свобода. В организации с този тип култура всеки член на екипа върши работата си, както е най-добре според него.

Подходяща е за IT компании с множество изпълнители, за стартиращи фирми и за организации, които работят най-вече на база партньорство.

Ако искате да интегрирате културата на личността във вашата организация, дайте свобода на хората си. Позволете им да работят от къщи, да правят сами графика си, да взимат решения кое как трябва да се свърши. Опитайте се да разберете какви са очакванията на всеки един служител към вашата организация, за да определите как да го мотивирате и възнаградите.

Е, разпознахте ли кой тип култура поддържа в момента вашата организация? Ако искате да я промените или да балансирате между четирите типа организационни култури, вижте Scrum Master Академията на agify.me и се запишете.

Искате да оцените доколко дадена организационна среда „пасва“ на конкретен човек?

Разгледайте Радара на съответствието и се уверете, че всеки човек във вашата организация е на „правилното си място“!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂